กฎหมายลิขสิทธิ์กีดกันความคิดสร้างสรรค์ ?

บนโลกที่มีกฎเกณฑ์ เป็นข้อจำกัด และขอบเขต ของหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ ขอบเขตในการสร้างผลงาน 🫵

และอย่างที่รู้กันดีว่า “ กฎหมายลิขสิทธิ์ ” สร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองความคิดของผู้คน ที่เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งได้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้สติปัญญา ความสามารถ และความขยันหมั่นเพียรที่ฝึกฝนฝีมือมา โดยไม่ได้ลอกเลียน หรือดัดแปลงผลงานนั้น ๆ มาจากงานของผู้อื่น จนเกิดเป็นผลงานที่สร้างขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างเอง กฏหมายลิขสิทธิ์จะมีผลคุ้มครองงานลิขสิทธิ์นั้น ๆ โดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่อง เพื่อขอจดทะเบียนขอรับการคุ้มครองเหมือนกับสิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ

ซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่า “ กฎหมายลิขสิทธิ์กีดกันความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ ? ” เป็นคำถามที่ตอบได้ยาก เพราะขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคน บางก็อาจคิดว่า สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการกีดกันความคิดสร้างสรรค์แต่อย่างใด แต่เป็นการปกป้อง คุ้มครองลิขสิทธิ์ทางความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่ริเริ่มสร้างผลงานใด ๆ ก็ตาม แต่บางคนก็อาจจะคิดว่านั้นเป็นการกีดกันความคิดสร้างสรรค์ เพราะต้องมั่วแต่กังวล ว่าจะไปเหมือนของคนนู่น คนนี้ หรือไม่ 🤔😵‍💫

หรือถ้าให้พูดโดยสรุป “ กฎหมายลิขสิทธิ์ ” จะกีดกันความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล แต่เชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีขอบเขต และไม่มีจุดสิ้นสุด เพราะทุกคนล้วนเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ทำให้ความคิด หรือมุมมองในการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้ หากผลงานนั้น ไม่ได้เกิดจากการดัดแปลง หรือลอกเลียนมาจากผลงานของผู้อื่น

สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเว็บคอมมิคสุดเจ๋ง ไว้ไปอ่านกันได้ที่ : https://www.comic.reame.io/

Written by
Written by

Reame

Facebook
Twitter
WhatsApp

บทความน่าสนใจ

The Power of Art

สิ่งที่ทรงพลังของศิลปะ คือความสามารถที่อยู่ภายในผลงานทุก ๆ ชิ้น ล้วนมีพลังพิเศษที่จะส่งผลให้เกิดสารแห่งความสุข

ตัวตน

การสร้างตัวตนให้เป็นเอกลักษณ์ และสร้างให้เป็นที่รู้จัก ใคร ๆ ก็คงรู้ว่านี้คือสิ่งที่สามารถเพิ่มความมั่นคงในหลาย

Login for comic

or