ความสำเร็จของศิลปิน

ศิลปินนักวาด ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ต้องฝึกฝนพัฒนาแล้วพัฒนาเล่า ไปถึงจุดไหนกัน ถึงจะถูกเรียกว่าได้รับประสบความสำเร็จ 🔍🏆

ศิลปะ ว่ากันว่า เปรียบเสมือน เรื่องราวภายในจินตนาการของผู้สร้างที่ถูกแสดงออกผ่านสิ่งต่าง ๆ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักกับศิลปะ แบ่งออกเป็น สอง สถานะ คือ ผู้สร้างศิลปะ หรือ ศิลปิน และผู้เสพศิลปะ 👀👥

โดยหลัก ๆ แล้ว หน้าที่ของผู้สร้าง หรือศิลปิน คือ “ สร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนอ ” แต่จะนำเสนออย่างไร ถึงจะสามารถสื่อความตั้งใจสร้างให้ผู้ที่เสพผลงานรับรู้ ทำยังไง ผู้คนถึงจะสนใจ และเข้าใจในผลงานที่ตัวศิลปินต้องการจะสื่อสาร

จึงถือได้ว่า “ ความสำเร็จของศิลปินอาจเป็น การสื่อสาร ” บอกเล่าเรื่องราวที่ต้องการผ่านผลงานให้ผู้ที่เสพ สนใจ และเข้าใจในผลงานของพวกเขาให้ได้มากที่สุด แต่สำหรับศิลปินบางท่าน ก็อาจจะต้องการแค่ให้คนรัก และชื่นชมผลงานของเขาเพียงเท่านั้น ก็อาจนับเป็นความสำเร็จสำหรับศิลปินท่านนั้น ๆ ได้เช่นกัน

ทั้งนี้กล่าวโดยสรุปแล้ว ความสำเร็จของศิลปิน แท้จริงอาจเป็นการสื่อสารผ่านผลงานอย่างไร ให้คนสนใจ และเข้าใจ แต่ในบางท่าน ก็อาจต้องการแค่ให้คนรัก และชื่นชมผลงานของพวกเขาเพียงเท่านั้น ไม่ได้ต้องการให้เข้าใจ หรือก็คือ ความสำเร็จของศิลปิน ล้วนขึ้นอยู่กับตัวศิลปินเอง 🫵

สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเว็บคอมมิคสุดเจ๋ง ไว้ไปอ่านกันได้ที่ : https://www.comic.reame.io/

Written by
Written by

Reame

Facebook
Twitter
WhatsApp

บทความน่าสนใจ

ความชำนาญเฉพาะตัว

เมื่อศิลปินนักวาด ฝึกฝนจนได้พบกับลายเส้นที่ใช่สำหรับตัวเองแล้ว และฝึกฝนต่อไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นความชำนาญเฉพาะตัว

The Power of Art

สิ่งที่ทรงพลังของศิลปะ คือความสามารถที่อยู่ภายในผลงานทุก ๆ ชิ้น ล้วนมีพลังพิเศษที่จะส่งผลให้เกิดสารแห่งความสุข

Login for comic

or