ศิลปิน

“ ศิลปะ คือ ศิลปิน ” ว่ากันว่า ศิลปิน คือ ผู้สร้าง ที่ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ นำมานำเสนอ หรือส่งออกให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านทางผลงานต่าง ๆ เสมือนนำดวงตาที่ตนเห็น ส่งต่อให้ใครต่อใครได้รับชมเช่นเดียวกัน

ศิลปะเป็นเสมือนกิจการที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ และกลุ่มมนุษย์นี้ ถูกเรียกว่า “ ศิลปิน (artist) ” แสดงออกผลงานจากความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์จากมโนภาพ หรือความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากความจริงที่เห็น หรือจินตนาการที่คิดฝัน โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางถ่ายทอดส่งต่อให้ผู้อื่น หรือผู้เสพผลงานศิลป์ สามารถเข้าใจในอุดมการณ์นั้น ออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มีรูปแบบความสวยงามตามความถนัด ประสบการณ์ หรือลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนจึงทำให้เกิดผลงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลายในทุกวันนี้ 😼

ใครบางคนจึงกล่าวว่า การแสดงออกของศิลปิน ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ จึงเกิดจากมูลเหตุที่ว่ามนุษย์ได้รับรู้ในความงามของธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เกิดความชื่นชมในความงามที่ตนสร้าง เหล่าผู้ที่มีความเป็นศิลปินในจิตใจจึงเกิดความคิดที่ว่า หากเรารู้สึกพอใจกับความงามของธรรมชาติเช่นนี้ได้ ก็อยากจะให้ผู้อื่นได้เห็น หรือรู้สึกเช่นกัน จนเกิดเป็นผลงานจากเหล่าศิลปินขึ้น

แต่บางก็กล่าวว่า ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ โดยสร้างสรรค์ บางก็ว่าคือการแสดงออกเกี่ยวกับความศรัทธาเชื่อถือที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย บางก็ว่าคือการแสดงออกทางบุคลิกภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน ทุกความหมายของศิลปะล้วนแล้วแต่ความคิดของบุคคล ทำให้ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายกว้างขว้าง ครอบคลุมพฤติกรรมการแสดงออก และการสร้างสรรค์ทุก ๆ ด้านของมนุษย์ 🙀

กล่าวโดยสรุป ศิลปะจึงเหมือนการแสดงออก ที่ถ่ายทอดผ่านศิลปินให้ผู้อื่นได้รับรู้ต่อ และศิลปินก็เปรียบเสมือนผู้สร้าง ผู้ส่งออกผ่านผลงานศิลปะ ให้ผู้คนได้เห็นเหมือนที่พวกเขาเห็น 🫵👀👥

สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเว็บคอมมิคสุดเจ๋ง ไว้ไปอ่านกันได้ที่ : 

Written by
Written by

Reame

Facebook
Twitter
WhatsApp

บทความน่าสนใจ

เข้าไม่ถึง ?

เหล่าศิลปินผู้สร้างผลงานศิลปะหลายท่าน มักสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมายแฝงที่ไม่สามารถเห็น และทำความเข้าใจได้เพียงแค่ตาเห็น คนที่เข้าใจก็สามารถดู และบอกกล่าวความหมายแฝงนั้น

ความชำนาญเฉพาะตัว

เมื่อศิลปินนักวาด ฝึกฝนจนได้พบกับลายเส้นที่ใช่สำหรับตัวเองแล้ว และฝึกฝนต่อไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นความชำนาญเฉพาะตัว

ศิลปะกับมนุษย์

ว่ากันว่าเป็นของคู่กัน ที่ไหนมีมนุษย์อาศัย ที่นั่นย่อมมีศิลปะ เสมือนสองสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ มนุษย์นั้น

Login for comic

or