อะไร ที่เรียกว่า ศิลปะ

อาจเป็น “ ภาพวาด ปฏิมากรรม รูปถ่าย ดนตรี ” หรืออาจเปรียบได้ว่า “ ศิลปะ อาจเป็นทุกอย่าง ” เลยก็ว่าได้ คำนิยามของศิลปะนั้นกว้างไกลเกินกว่าจะบรรยายได้หมด ทั้งนี้ทำให้ใครหลายคนเกิดความสับสน ว่าอะไรบ้าง คือศิลปะ 🔍📚

ศิลปะ ตามราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง การแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีนิยามว่าเป็นความงาม ความประณีต และความมีชั้นเชิงเหนือคนทั่วไป อาจแสดงออกด้วยการผลิต หรือการกระทำด้วยมือ อย่างการวาดภาพ การปั้น การแกะสลัก หรืออาจะใช้ความสามารถส่วนตัว อาทิการใช้ร่างกาย และน้ำเสียง อย่างการฟ้อนรำ หรือการร้องเพลง และยังอาจเป็นผลงานที่ใช้ความคิดส่งออกผ่านตัวอักษรอย่างการแต่งเพลง นวนิยาย หรือการแต่งบทละครก็ได้เช่นกัน 🫣

แค่ความหมายตามราชบัณฑิตยสถาน ก็ทำให้รู้แล้วว่านิยามของคำว่าศิลปะนั้นกว้างมาก ศิลปะสามารถส่งออกจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างได้หลากหลายทาง ไม่ว่าจะผ่านการวาด ปั้น แกะสลัก ฟ้อนรำ ร้องเพลง แต่งเพลง นวนิยาย หรือบทละคร ก็สามารถเรียกว่าผลงานศิลปะได้ทั้งนั้น

แทบจะเรียกได้ว่าศิลปะเกือบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างบทโลกแล้ว 🦾🌍

กล่าวโดยสรุป ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร การคิดขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ล้วนสามารถเรียกว่าเป็นศิลปะได้ทั้งนั้น ไม่ได้ถูกจำกัดความว่าต้องเป็นเพียงรูปวาด หรือรูปปั้นเพียงเท่านั้น ศิลปะสามารถเป็นได้ทุกอย่างดั่งใจนึกของผู้สร้าง และผู้ชื่นชม

สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเว็บคอมมิคสุดเจ๋ง ไว้ไปอ่านกันได้ที่ : https://www.comic.reame.io/

Written by
Written by

Reame

Facebook
Twitter
WhatsApp

บทความน่าสนใจ

ตัวตน

การสร้างตัวตนให้เป็นเอกลักษณ์ และสร้างให้เป็นที่รู้จัก ใคร ๆ ก็คงรู้ว่านี้คือสิ่งที่สามารถเพิ่มความมั่นคงในหลาย

ทำไมนักวาดหันมาทำ NFT

NFT Art กลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้คนภายในวงการศิลปะ หรือแม้แต่คนทั่วไปต่างพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย เพราะ

Login for comic

or