โลกนอกกฎหมายของ Crypto โอกาส และอันตราย !?

ในโลกปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมมากมาย ที่ได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และในทางธุรกรรมการเงินก็เช่นกัน นั้นก็คือ คริสโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ที่ในประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุม กำกับ ดูแล 👀🛡

แต่ในขณะเดียวกันนั้น ประเทศไทยก็ยังไม่มีกฏหมายที่จะเข้ามาสนับสนุน คริสโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) มีเพียงมีการตราพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยไม่ได้กำหนดให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็น “ เงินตรา ” ตามกฎหมาย หรือก็คือประเทศไทยยังไม่สนับสนุนให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัล มาใช้เป็นเงินตราโดยตรง และสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง 😤

ทำให้โลกของ Cryptocurrency เสมือนไม่มีตำรวจ ศาล หรือสิ่งที่จะยอมรับถึงความปลอดภัยในทางกฏหมายได้มากนัก เพราะไม่ว่าใคร ที่คิดจะนำจุดบอดตรงนี้ไปสร้างปัญหาให้แก่ผู้อื่น อาทิ การหาช่องทางที่จะต้มตุ๋นคนอื่น โดย นำ NFT นั้น ๆ ไปปั่นราคา หรืออาจนำไฟล์ชิ้นเดียวกันแต่ไปทำเป็น NFT หลาย ๆ โทเคน และอื่น ๆ ที่มิจฉาชีพนั้น ๆ จะคิดได้ ก็ล้วนเป็นความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องยอมรับ

✋ แต่ก็ใช่ว่า โลกของ Cryptocurrency จะไม่ปลอดภัย ระบบของมันยังคงทำงานได้ดีในตัวของมันเอง ผู้ใช้งานทุกท่าน แค่ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเริ่มลงทุน ไม่หลงเชื่อมิจฉาชีพ หรือเว็บไซต์ เพจ แอปพริเคชั่นต่าง ๆ ที่ดูไม่น่าเชื่อถือไปง่าย ๆ


หรือถ้าให้พูดโดยสรุปแล้ว ปัจจุบันนี้ โลกของ Cryptocurrency ยังเป็นทั้งโลกแห่งโอกาส และความเสี่ยงที่คุณต้องยอมรับให้ได้ ศึกษาให้ดี ก่อนที่จะลงมือ 🫵

เราเชื่อว่าอีกไม่นาน อนาคตของโลก Cryptocurrency จะเติบโต และตรวจสอบได้ ภายใต้กฏหมายอย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเว็บคอมมิคสุดเจ๋ง ไว้ไปอ่านกันได้ที่ : https://www.comic.reame.io/

Written by
Written by

Reame

Facebook
Twitter
WhatsApp

บทความน่าสนใจ

Art for the World

“ ผลงานศิลปะ ที่เกิดมาเพื่อโลก ” ช่างเป็นคำที่มีได้หลากหลายความหมายตามแต่ละบุคคล

ศิลปะกับมนุษย์

ว่ากันว่าเป็นของคู่กัน ที่ไหนมีมนุษย์อาศัย ที่นั่นย่อมมีศิลปะ เสมือนสองสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ มนุษย์นั้น

Login for comic

or