Art is everything ?

ไม่ว่าจะเป็นผลงานแบบไหน ก็ถูกเรียกว่าศิลปะ งานวาด งานปั้น หรือแม้แต่งานเขียน ก็ถูกเรียกว่าเป็นศิลปะได้ทั้งนั้น หรือจริง ๆ แล้ว ศิลปะ คือ ทุกอย่าง ? 🫣🌍

นิยามของศิลปะนั้น กว้างขวางมาก จึงอาจเป็นเหตุผล ที่ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างก็ถูกเรียกว่าศิลปะเช่นกัน ไม่ว่าจะงานประเภทวาด ปั้น ที่แน่นอนว่ามันคือศิลปะอย่างแท้จริง ส่วนสิ่งอื่น ๆ อย่างงานเขียน อาทิ นวนิยาย เนื้อเพลง บทละคร หรือแม้แต่งานดนตรีเองก็ถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งเช่นกัน ☝🌟

เพราะศิลปะ คือ ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะถูกกลั่นกรองออกมาในรูปแบบใด ก็ล้วนเป็นศิลปะเช่นกันทั้งนั้น จึงทำให้ศิลปะ คือวงการที่กว้างขวาง และมีหลากหลายแขนงแตกแยกกันไปตามรูปแบบที่ถูกกลั่นกรองออกมา

กล่าวโดยสรุป Art is everything หรือ ศิลปะ คือ ทุกอย่าง อย่างแท้จริง ไม่ว่าสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ ออกมาในรูปแบบใดก็ตาม ล้วนสามารถเรียกว่าศิลปะได้ทั้งนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงงานวาดเท่านั้น 🙅📚🦾

สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเว็บคอมมิคสุดเจ๋ง ไว้ไปอ่านกันได้ที่ : https://www.comic.reame.io/

Written by
Written by

Reame

Facebook
Twitter
WhatsApp

บทความน่าสนใจ

ทำไมนักวาดหันมาทำ NFT

NFT Art กลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้คนภายในวงการศิลปะ หรือแม้แต่คนทั่วไปต่างพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย เพราะ

ความชำนาญเฉพาะตัว

เมื่อศิลปินนักวาด ฝึกฝนจนได้พบกับลายเส้นที่ใช่สำหรับตัวเองแล้ว และฝึกฝนต่อไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นความชำนาญเฉพาะตัว

Login for comic

or