Web 3.0

Web 3.0 นั้น เริ่มขึ้นมาจากการพัฒนาของ Web 2.0 เมื่อปี้ 2021 จนถึงปัจจุบัน ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นโดยหวังให้เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า “ การเชื่อมต่อที่ไร้พรมแดน และตัวกลาง ”

Web 3.0 คือ วิสัยทัศน์ของรูปแบบอินเทอร์เน็ตในอนาคตที่จะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ เป็นเว็บไซต์ที่มีการกระจายอำนาจ และเป็นอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้งานทุกคนสามารถควบคุมข้อมูล อัตลักษณ์ตัวตนทางโลกดิจิทัล และทำให้เรากำหนดทิศทางตนเองได้อย่างแท้จริง ตามคำอธิบายแนวคิดของ Dr. Gavid Wood ที่เป็นทั้งอดีต CTO ของ Ethereum และผู้ก่อตั้ง Web 3.0 Foundation 😼

โดยองค์ประกอบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนา Web 3.0 มีทั้งหมด 4 Layer 👇

– Layer 0 เป็นส่วนพื้นฐานของ Stack เทคโนโลยีของ Web 3.0 ที่ประกอบไปด้วยวิธีการสื่อสารของหน่วยสื่อสาร (Node) ต่าง ๆ และวิธีการติดตั้งโปรแกรมในระดับล่างที่สุด


– Layer 1 เป็นส่วนที่ทำหน้าทั้งในส่วนของการจัดเก็บ, แจกจ่าย และการโต้ตอบข้อมูลระหว่าง Node ด้วยกัน 


– Layer 2 เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุน Layer 1 ด้วยการเพิ่มความสามารถฟังก์ชันต่าง ๆ อย่างเช่น การจัดเก็บข้อมูลแบบเข้ารหัส (Encrypted Messaging) และ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันบนเครือข่ายเข้าเป็นกลุ่ม เพื่อแบ่งปันข้อมูล และร่วมกันประมวลผล (Distributed Computing) ซึ่งหน้าที่ตรงนี้จะมีระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาทำให้เป็นจริง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


– Layer 3 เป็นส่วนเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมมิ่ง และ Libraries ซึ่งเป็นส่วนที่รวบรวมชุดฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพื่อสำหรับให้นักพัฒนาเข้ามาใช้พัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม


– Layer 4 เป็นส่วนบนสุดของ Stack ที่ได้รวบรวมโปรแกรมที่ผู้ใช้งานทั่วไป ที่ไม่ใช่นักพัฒนาเข้ามาใช้งานโดยตรงกับบล็อกเชน (Blockchain) ได้ หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือโปรแกรมที่ใช้เข้าอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ตลาด Web 3.0 ก็ยังคงต้องติดตามการพัฒนาต่อไป เนื่องจากองค์ประกอบโดยรวมที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ และผู้คนที่ยังไม่เข้าใจถึงวิวัฒนาการของ Web 3.0 จึงยังถือเป็นเรื่องที่ต้องติดตามผลกันต่อไป 😶‍🌫️

โดยสรุปแล้ว Web 3.0 คือ วิสัยทัศน์ของรูปแบบอินเทอร์เน็ตในอนาคตรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้ผู้ที่ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หรือ บริการต่าง ๆ ได้อย่างอิสระปราศจากตัวกลางเข้ามาคอยควบคุม และยังจะได้รับการเก็บรักษาข้อมูลที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงต้องติดตามผลกันต่อไป เนื่องจากองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่ถูกนำมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังไม่สามารถทำให้เป็นจริงตามแนวคิดที่ว่า “ การเชื่อมต่อที่ไร้พรมแดน และตัวกลาง ” ได้

สุดท้ายนี้ก็ขอฝากเว็บคอมมิคสุดเจ๋ง ไว้ไปอ่านกันได้ที่ : https://www.comic.reame.io/

Written by
Written by

Reame

Facebook
Twitter
WhatsApp

บทความน่าสนใจ

พรสวรรค์

คำที่ใคร ๆ ต่างเรียกให้กับผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นเหนือใคร กลับกันใช่ว่าผู้นั้นที่ถูกกล่าวถึงจะชอบเสียทุกคน เหตุนั้นมันเพราะอะไร

หรือว่าคุณจะไม่เหมาะกับวงการนักวาด ?

ความพยายามที่สะสม จนก่อเกิดคำถามนี้ขึ้น ต่อนักวาดผู้เริ่มต้นหลายต่อหลายคน ปัญหาที่ไม่ว่านักวาดจะเป็นใครมาจากไหนก็ตาม ล้วนต้องเจออุปสรรคด่านแรกนี้

Login for comic

or